Кількість здобувачів освіти

Ліцензований обсяг здобуквачів освіти - 1280

Фактична кількість здобувачів освіти 643 учнів